Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Hình Ảnh Ngày Đại Hội Khoáng Đại Kỳ I của GHPGVNTN Hoa Kỳ Năm 2012 tại Chùa Cổ Lâm – (phần 7)
(97)


Hình Ảnh Ngày Đại Hội Khoáng Đại Kỳ I của GHPGVNTN Hoa Kỳ Năm 2012 tại Chùa Cổ Lâm – (phần 6)
(98)


Hình Ảnh Ngày Đại Hội Khoáng Đại Kỳ I của GHPGVNTN Hoa Kỳ Năm 2012 tại Chùa Cổ Lâm – (phần 5)
(98)


Hình Ảnh Ngày Đại Hội Khoáng Đại Kỳ I của GHPGVNTN Hoa Kỳ Năm 2012 tại Chùa Cổ Lâm – Các Khoáng Đại Hội Thảo Phật Sự (phần 4)
(119)


Hình Ảnh Ngày Đại Hội Khoáng Đại Kỳ I của GHPGVNTN Hoa Kỳ Năm 2012 tại Chùa Cổ Lâm – Lễ Chính Thức Khai Mạc (phần 3)
(135)


Hình Ảnh Ngày Đại Hội Khoáng Đại Lần Thứ Nhất của GHPGVNTN Hoa Kỳ Năm 2012 tại Chùa Cổ Lâm – Seattle (phần 2)
(50)


Hình Ảnh Ngày Đại Hội Khoáng Đại Lần Thứ Nhất của GHPGVNTN Hoa Kỳ Năm 2012 tại Chùa Cổ Lâm – Seattle (phần 1)
(65)


Hình Ảnh Thượng Tọa Thích Tuệ Uy Thuyết Pháp cho Phật tử tại Chùa Cổ Lâm trong Ngày Tiền Đại Hội Khoáng Đại của GHPGVNTN Hoa Kỳ 2012 - Seattle
(37)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81