Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Sư Bà Đàm Lựu Lần Thứ 14 Tại Bắc California Năm 2013
(104)


Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm Lần Thứ 10 Tại California Năm 2013
(84)


Hình Ảnh Đêm Tiệc Chay Gây Quỹ Ngày 10 Tháng 3 Năm 2013 tại Little Saigon Góp Phần Xây Dựng Chùa Hải Ấn Bang GA
(102)


Hình Ảnh (Phần 1) 2013 Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm Phát Nguyện Hành Hương Gieo Duyên Cúng Dường Tam Bảo và Tham Học
(97)


Hình Ảnh (Phần 2) 2013 Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm Phát Nguyện Hành Hương Gieo Duyên Cúng Dường Tam Bảo và Tham Học
(102)


Hình Ảnh (Phần 3) 2013 Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm Phát Nguyện Hành Hương Gieo Duyên Cúng Dường Tam Bảo và Tham Học
(45)


Hình Ảnh (Phần 4) 2013 Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm Phát Nguyện Hành Hương Gieo Duyên Cúng Dường Tam Bảo và Tu Học
(35)


Hình Ảnh Lễ Tiến Cúng Chư Hương Linh và Lễ Quy-Y Tam Bảo Ngày Rằm Tháng Giêng Quý Tỵ tại Tu Viện Hộ Pháp
(38)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81