Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Phóng Sự Hình Ảnh (4) Lễ Hội Phật Đản California 2013 - PL 2557
(121)


Phóng Sự Hình Ảnh (3) Lễ Hội Phật Đản California 2013 - PL 2557
(141)


Phóng Sự Hình Ảnh (2) Lễ Hội Phật Đản California 2013 - PL 2557
(125)


Phóng Sự Hình Ảnh (1) Lễ Hội Phật Đản California 2013 - PL 2557
(135)


Hình Ảnh Đặc Biệt tại Tu Viện Hộ Pháp - Chuẩn Bị Đại Lễ Phật Đản PL 2557
(70)


Lễ Hội Quan Âm - Lễ Chính Thức
(164)


Lễ Hội Quan Âm - Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay
(72)


Lễ Hội Quan Âm - Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái
(141)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81