Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Phóng Sự Hình Ảnh (1) Tang Lễ H.T Thích Nguyên Lai - Tu Viện Hộ Pháp Phúng Điếu - May 23 - 2013
(58)


Phóng Sự Hình Ảnh (1) Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Xe Hoa Phật Đản - Lễ Phật Đản Chính Thức - Thuyết Pháp
(106)


Phóng Sự Hình Ảnh (2) Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Lễ Tắm Phật - Cổ Phật Khất Thực - Văn Nghệ Cúng Dường Phật Đản với Nghệ sỹ Chí Tâm
(109)


Phóng Sự Hình Ảnh (3) Lễ Hội Phật Đản Cộng Đồng Người Hoa tại Công Viên El Monte 2013 - Kết Thúc 10 Ngày Xe Hoa Cúng Dường Phật Đản của TVHP
(70)


Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Truy Điệu Đại Tướng Quốc Trưởng Nguyễn Khánh Jan 19 - 2013 tại Thủ Đô Little Saigon
(97)


Phóng Sự Hình Ảnh (1) Tang Lễ Nhập Liệm và Rước Kim Quan H.T Thích Nguyên Lai về Chùa Bát Nhã May 22 - 2013
(121)


Phóng Sự Hình Ảnh (6) Lễ Hội Phật Đản California 2013 - PL 2557
(101)


Phóng Sự Hình Ảnh (5) Lễ Hội Phật Đản California 2013 - PL 2557
(108)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81