Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


(3) Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan Bồn - Mừng Birthday Tu Viện Hộ Pháp - Ra Mắt và Phát Nguyện của Ban Kiến Thiết TVHP - Cúng Dường Trai Tăng - Tiến Linh - Thí Thực Cô Hồn và Hòan Mãn
(181)


(1) Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đêm Tiệc Chay Gây Qũy và Kính Mừng Lễ Vu-Lan Báo Hiếu 2014 của Tu Viện Hộ Pháp tại Little Saigon - Nam California
(97)


(2) Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đêm Tiệc Chay Gây Qũy và Kính Mừng Lễ Vu-Lan Báo Hiếu 2014 của Tu Viện Hộ Pháp tại Little Saigon - Nam California
(95)


Hình Ảnh Trang Nghiêm Đạo Tình Thâm Sâu Kỷ Niệm Ngày Giỗ Lần Thứ 19 Cố HT Khai Sơn Chùa Phật Tổ Ngày 17-07-2014 tại Long Beach
(134)


(1) Hình Ảnh Kỳ Đặc qua hạnh Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm khất thực gieo duyên - Kỳ Vi Sanh Tử Sự - Giáo Hóa Độ Xuân Thu
(140)


(2) Hình Ảnh Đẹp Hạnh Cổ Phật Khất Thực của Chư Tăng Ni An Cư tại Chùa Cổ Lâm Seattle hạ sơn gieo duyên với người dân thành phố Seattle - bang Washington USA
(133)


(1) Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Chùa Cổ Lâm Seattle - Washington State Tham Dự Khóa Tu 10 Ngày Kết Hạ An Cư July 8 2014 và Chụp Hình Lưu Niệm
(114)


(2) Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Chùa Cổ Lâm Seattle - Washington State Tham Dự Khóa Tu 10 Ngày Kết Hạ An Cư July 8 2014 và Chụp Hình Lưu Niệm
(100)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81