Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Hình Ảnh Lịch Sử Thiền Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát Quang Lâm Lễ Phật Viếng Thăm Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni tại Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế June 18 - 2013 - Nam California Hoa Kỳ
(132)


Hình Ảnh Đẹp của Chư Tăng Chụp Hình Lưu Niệm Ngày Đầu An Cư Kết Hạ 2013 do Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức tại Phật Học Viện Quốc Tế - Nam Cali
(65)


Hình Ảnh Đông Đảo hơn 180 Tăng Ni Về An Cư Kết Hạ 2013 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Tổ Chức tại Phật Học Viện Quốc Tế - Nam Cali
(119)


Hình Ảnh Đông Đảo Tăng Ni Về Đại Hội Thường Niên lần I nhiệm kỳ II (2012-2016) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(90)


Phóng Sự Hình Ảnh Khoá Học Phật Pháp Trại Tỉnh Thức Nam Cali 2013
(157)


Phóng Sự Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Chùa Việt Nam - Los Angeles với 2 Vị Khách Tăng Đặc Biệt Được Mời Giáo sư Lê Mạnh Thát từ Việt Nam và H.T. Thích Minh Tuyền từ Japan
(113)


Hình Ảnh (1) Lễ Hội Phật Đản 2013 - by Đức Diệu Tường
(133)


Hình Ảnh (2) Lễ Hội Phật Đản 2013 - by Đức Diệu Tường
(118)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81