Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 27/5/2018


Hình Ảnh (1) Đại Tăng Về Tham Dự Lễ Giỗ Đức Tăng Thống tại Tu Viện Sơn Tùng - California
(101)


Hình Ảnh (2) Đại Tăng Về Tham Dự Lễ Giỗ Đức Tăng Thống tại Tu Viện Sơn Tùng - California
(99)


Hình Ảnh (3) Đại Tăng Về Tham Dự Lễ Giỗ Đức Tăng Thống tại Tu Viện Sơn Tùng - California
(113)


Hình Ảnh Cảm Động Chư Tôn Đức Sau Ngày Mãn Hạ Viếng Thăm Ni Trưởng Xá Lợi Rosemead - Los Angeles 2013
(76)


Hình Ảnh Cảm Động Ngày Chư Tăng Tự Tứ tại Phật Học Viện Quốc Tế - Lễ Giải Hạ Trường và Lên Đường Hoằng Pháp Độ Sinh
(147)


Hình Ảnh Văn Nghệ Cúng Dường Trường Hạ (2) 2013 Hòa Hợp Tu Vui Thay - California
(138)


Hình Ảnh Văn Nghệ Cúng Dường Trường Hạ (1) 2013 Hòa Hợp Tu Vui Thay - California
(116)


Hình Ảnh Chư Tăng Công Phu - Tọa Thiền Mùa Kết Hạ An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế 2013 - California
(107)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81