Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Hình Ảnh (2) Hân Hoan Trong Ngày Cung Đón Tăng Đoàn Pháp Sư Thích Quảng Tâm Từ Đài Loan Đến Viếng Thăm TVHP Oct-5-2013
(134)


Hình Ảnh (1) Phóng Sự Đặc Biệt Ngày Về Nguồn Lần Thứ 7 - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Từ Ngày 27 Đến 29 Tháng 9-2013 – Chư Tăng Tụ Hội - Lễ Khai Mạc
(120)


Hình Ảnh (2) Phóng Sự Đặc Biệt Ngày Về Nguồn 2013 Seattle Washington - Hội Luận Tham Tác Gương Sáng Của Chư Tổ và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
(99)


Hình Ảnh (3) Phóng Sự Đặc Biệt Ngày Về Nguồn 2013 Seattle Washington - Giới Đàn Truyền Giới Bồ Tát và Thuyết Pháp Cho Quý Phật Tử Thập Phương
(58)


Hình Ảnh (4) Phóng Sự Đặc Biệt Ngày Về Nguồn 2013 Seattle Washington - Lễ Cúng Dường Trai Tăng Trong Ngày Về Nguồn và Chụp Hình Lưu Niệm
(166)


Hình Ảnh (5) Phóng Sự Đặc Biệt Ngày Về Nguồn 2013 Seattle Washington - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Lễ Chung Thất 49 Ngày Cố H.T Thích Minh Tâm
(136)


Hình Ảnh (6) Phóng Sự Đặc Biệt Ngày Về Nguồn 2013 Seattle Washington - Truyền Bình Bát Đến Úc Châu và Bế Mạc – Tình Pháp Lữ Chia Tay Lưu Luyến
(146)


Hình Ảnh (1) Phật Sự Đặc Biệt 2013 Đêm Tiệc Chay Gây Qũy Hoằng Pháp của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles - USA
(116)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81