Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 27/5/2018


Hình Ảnh Chùa Viên Thông Nov 7 - 2013 của TT Trụ Trì Thích Thông Niệm Trước Ngày Bị Hủy Sập bởi "Nhà Cầm Quyền" Bellflower - California và Thầy Chưa Biết Tỵ Nạn Sinh Sống Nơi Đâu
(40)


Hình Ảnh Ngày 28 Tháng 9 Năm 2013 Viếng Thăm Chùa Phước Huệ Tacoma - Seattle Sau Gần 20 Năm Xây Dựng của TT Thích Phước Toàn
(103)


Hình Ảnh Hòa Thượng Sư Huynh Thích Nhuận Hải Viếng Thăm Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại - Tu Viện Hộ Pháp Los Angeles - Monday August 26 - 2013
(29)


Hình Ảnh Lễ Giỗ Thứ 12 Cố HT Thích Đồng Thiện tại Chùa Quang Thiện - Ontario California - Sunday Sept 22-2013
(96)


Hình Ảnh Lưu Niệm Khóa Tu Sám Pháp Ngũ Bách Danh Trong Ngày Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại Tu Viện Hộ Pháp Oct-20-2013
(19)


Hình Ảnh (1) Xúc Động Vui Mừng Trong Ngày Lễ Động Thổ Xây Dựng Chùa Bát Nhã Little Saigon Oct-6-2013 Sau Gần 30 Năm Hoằng Pháp
(123)


Hình Ảnh (2) Xúc Động Vui Mừng Trong Ngày Lễ Động Thổ Xây Dựng Chùa Bát Nhã Little Saigon Oct-6-2013 Sau Gần 30 Năm Hoằng Pháp
(139)


Hình Ảnh (1) Hân Hoan Trong Ngày Cung Đón Tăng Đoàn Pháp Sư Thích Quảng Tâm Từ Đài Loan Đến Viếng Thăm TVHP Oct-5-2013
(119)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81