Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


The Life of Buddha - Cuộc Đời của Đức Phật - Đoàn Nghệ Thuật Nước Philippine Biểu Diễn Thật Điêu Luyện Tuyệt Vời Lối Phối Âm lẫn Nội Dung và Hình Thức - (p3)
(100)


Hình Ảnh Viếng Thăm Chùa Tầm Nguyên 3 sau Khóa Tu Bát Quan Trai Gia Đình Sợi Nắng - Palm Spring tháng 9 năm 2013 (phần 2)
(47)


Hình Ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai Gia Đình Sợi Nắng tại Nhà Đạo hữu Quảng Minh Hậu - Little Saigon ngày 16 tháng 11 năm 2013 (phần 1)
(92)


Hình Ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai Gia Đình Sợi Nắng tại Nhà Đạo hữu Quảng Minh Hậu - Little Saigon ngày 16 tháng 11 năm 2013 (phần 2)
(113)


Hình Ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai Gia Đình Sợi Nắng và Lễ Sái Tịnh - An Vị Phật tại Nhà Đạo hữu Giác Hiệp - Palm Spring tháng 9 năm 2013 (phần 1)
(92)


Hình Ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai Gia Đình Sợi Nắng và Lễ Sái Tịnh - An Vị Phật tại Nhà Đạo hữu Quảng Thân Anh tháng 5 năm 2013
(80)


Hình Ảnh Chùa Viên Thông Đã Tắt Nhịp Đập Lúc 12 Giờ Trưa November 14 - 2013 tại Bellflower - Xót Dạ Chia Buồn Cùng Thầy Trụ Trì và Phật Tử Chùa Viên Thông
(31)


Hình Ảnh Chùa Viên Thông Vẫn Còn Nhịp Thở Qua Đêm Ngày Nov 8 - 2013 tại Thành Phố Bellflower - California - Namo Buddhaya
(23)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81