Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Hình Ảnh (p2) Lịch Sử và Xúc Động của Đoàn Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Haiyan Typhoon Philippines Dec 12 2013
(124)


Hình Ảnh Xúc Động (1) Nov 30 2013 Đông Đảo Tăng Ni Quan Khách Đến Tham Dự Tang Lễ Kỳ Siêu - Di Quan và Tuyển Đưa Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính
(151)


Hình Ảnh (2) Nov 30 2013 Tăng Ni và Quan Khách Chứng Kiến Lễ Trao Cờ Thiêng Liêng - Lễ Phóng Sanh Xúc Động - Lễ Hỏa Táng Tướng Đính - Trí Linh Bát Nhã Tự
(123)


Hình Ảnh Tang Quyến Thành Kính Bái Thỉnh Đại Tăng Khai Kinh Kỳ Siêu và Lễ Nhập Liệm Tướng Tôn Thất Đính tại Little Saigon November 29 2013 (p1)
(115)


Tang Lễ Thọ Tang và Tưởng Niệm Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính - Đoàn Xe Hộ Tống Di Ảnh Cố Trung Tướng Về Thăm Chùa Bát Nhã và Bái Biệt (p2)
(124)


Tang Lễ Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính Về Kính Viếng Chùa Bát Nhã Little Saigon và Lễ Phủ Cờ Cho Vị Tướng Anh Hùng Dân Tộc 1963 (p3)
(126)


The Life of Buddha - Pasadena Nov 23 2013 - Đoàn Ca Múa Nghệ Thuật Philippine Đến Hoa Kỳ Biểu Diễn Mừng Chu Niên Lần Thứ 25 của Chùa Tây Lai - (p1)
(139)


The Life of Buddha - Pasadena Nov 23 2013 - Đoàn Ca Múa Nghệ Thuật Nước Philippine Lần Đầu Tiên Đến Hoa Kỳ Biểu Diễn Thật Xuất Sắc Ngoại Hạng - (p2)
(136)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81