Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 28/5/2018


Buddhism in Halloween 2015 - Hình Ảnh Sống Động và Ý Nghĩa trong Ngày Lễ Hội Hóa Trang tại West Hollywood Hoa Kỳ - Đại Thừa Phật Giáo Khai Phương Tiện - Tuỳ Duyên Hóa Độ Cứu Quần Sanh
(145)


Hình ảnh Viếng Thăm Chùa Trúc Lâm của TT Thích Hạnh Tuấn Trụ Trì Nhân Chuyến Phật Sự ghé Chicago
(144)


Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Đặc Biệt Năm 2015 tại Tu Viện Hộ Pháp - California
(183)


(9) Hình Ảnh Chư Tăng Hoa Kỳ An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Tổng Kết Trường Hạ - Tán Dương Công Đức - Mừng Sinh Nhật HT Thiền Chủ - Tiệc Chia Tay
(125)


(8) Sangha Summer Retreat - Hình Ảnh Chư Tăng Hoa Kỳ An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Bố Tát Tụng Giới và Lễ Tấn Phong - Lễ Tự Tứ - Yết Ma Giải Giới Trường
(55)


(7) Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh Chư Tăng Hoa Kỳ An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Tọa Thiền - Công Phu Sáng - Thọ Thực - Kinh Hành - Tụng Kinh Bái Sám
(130)


(6) Hình Ảnh Chư Tăng Hoa Kỳ An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Chân Dung Từng Vị Tăng Ni Trang Nghiêm Sáng Rực Lúc Thọ Thực do PHVQT Cúng Dường
(177)


(5) Hình Ảnh Chư Tăng Hoa Kỳ An Cư Kết Hạ Lần Thứ 9 tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Tọa Thiền Công Phu Sáng Thọ Thực và Kinh Hành
(169)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81